Gál Ferenc Főiskola Könyvtára

6720 Szeged, Dóm tér 6.
english | magyar

Bejelentkezés

felhasználó keresés:

keresés

Programok

2014.03.19.
Az idei évben is megrendeztük

Az idei évben is megrendezésre került "Rendhagyó hittanóra a könyvtárban" programunk.

Az idei év témája: a húsvéti ünnepkör, Jézus keresztre feszítése, halála és feltámadása.

 

2013.03.22.
Rendhagyó hittanóra -Szövegek / Religious in education - Text

„Jézus születése

Majdnem kétezer évvel ezelőtt élt egy kedves, halk szavú fiatal zsidólány, akit Máriának hívtak. Názáret városában lakott. Mária egy Dávid király családjából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese.

Egyik nap, amikor Mária a konyhában serénykedett, hirtelen vakító fény töltötte be a helyiséget és egy angyal jelent meg előtte. Mária megremegett félelmében. „Üdvözlégy, Mária. Az Úr veled van. Ne félj! Örömteli üzenetet hoztam a számodra. Hamarosan fiad fog születni” – szólt az angyal. „Hogyan történhet ez?, hiszen férfit nem ismerek” – kérdezte Mária. „A Szentlélek száll reád. Ő Isten Fia lesz, akit Jézusnak hívnak.” „Az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen meg Isten akarata” – válaszolta Mária és az angyal a következő pillanatban eltűnt.

Élt Názáretben egy fiatal férfi, József, aki szerette Máriát és feleségül akarta venni. Angyal látogatta meg álmában. „Azért jöttem, hogy tudd: ne félj feleségül venni Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. A gyermek Isten Fia lesz” – mondta Józsefnek. „Jézusnak fogják hívni” – folytatta. Azért születik a világra, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” Mindez azért történt, hogy beteljesedjék Izaiás próféta szava: „Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül. Emmánuel lesz a neve, azaz: Velünk az Isten.”

Máriát József magához vette, nagyon szerették egymást. Sokszor beszélgettek az angyal által közölt üzenetről és a gyermekről, aki születni fog. „Elhiszik az emberek, hogy Jézus Isten Fia?” – kérdezte Mária. „Ne aggódj” – nyugtatta meg József. „Sokan lesznek, akik hinni fognak. Az Úr ígérete szerint Messiást küld a világba Dávid házából, aki majd megszabadítja az embereket bűneiktől. Boldogok lehetünk, hogy Isten megtartotta az ígéretét.”

Mária és József nagy izgalommal várták Jézus születését. Rengeteg dolgot kellett még elrendezniük a gyermek születése előtt, de számukra az idő így is csigalassúsággal telt. Egyik nap hírül vették, hogy Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki. „A népszámlálás miatt mindenkinek vissza kell térnie szülővárosába, hogy följegyeztesse magát” – mondta József Máriának. „Nekünk is mennünk kell Dávid városába, a júdeai Betlehembe.” „Legszívesebben itthon maradnék, de a próféták szerint Isten Fia Betlehemben fog megszületni” – mondta Mária jegyesének, amint Betlehem felé haladtak. „Már most fáradtnak érzem magam, de még hosszú az út!” – sóhajtott.

A népszámlálás miatt sokan jöttek vissza Betlehembe. A fogadóban egyetlen üres szoba sem akadt. A fogadós végül fölajánlott nekik éjszakára egy közeli istállót, ahol az állatait tartotta. József lesegítette Máriát a szamár hátáról, aztán az istállóba mentek. Mária szalmából fekhelyet készített maguknak és köpenyét ráterítette. Érezte, a gyermek nemsokára világra jön. Amikor a gyermek megszületett, bepólyálták, hogy ne fázzon, és a jászolban helyet készítettek neki. „Jézus lesz a neve, amint az angyal mondta, hiszen Ő Isten egyszülött Fia” – szólt József.

Az állatok körbeállták és leheletükkel melegítették a hideg istállót. Nem sokáig élvezték a nyugalmat, mert váratlanul kinyílt az istálló ajtaja, és néhány pásztor lépett be. „Hol van a gyermek? Láthatnánk?” – kérdezték tiszteletteljesen. „Természetesen” – felelte József. „De honnan tudjátok, hogy gyermek született?” „Kint legeltettük az állatokat, amikor hirtelen fényesség támadt, és az Úr angyalai jelentek meg előttünk. Elmondták, hogy az Üdvözítő megszületett. És mi azonnal útra keltünk, hogy megkeressük őt.” A pásztorok nemsokára elbúcsúztak, és visszatértek a nyájaikhoz. Útközben mindenkinek elmondták a nagy eseményt.

Mária és József egy kis ideig még Betlehemben maradtak. Egyik nap kopogtattak az ajtón. Látogatók érkeztek, bölcsek, Napkeletről. „Messziről jöttünk, hogy láthassuk a zsidók újszülött királyát, és hódoljunk előtte. Valóban itt van?” „Igen, itt. De honnan tudtátok, hogy Jézus megszületett?” – kérdezte József. „Fényes csillag jelent meg az égen, és a könyvekből tudtuk, hogy ez vezet el minket a gyermekhez, aki a Messiás. Tehát követtük idáig a csillagot.”

A bölcsek letérdeltek a gyermek előtt, és átnyújtották ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát. Amikor a látogatók elmentek, József és Mária leültek a gyermek mellé, hogy átgondolják a történteket. Eszükbe jutott, mit mondtak a pásztorok az angyalokról, aztán a fényes csillagra gondoltak, ami elvezette a bölcseket Napkeletről a kis Jézushoz. Ott látták maguk mellett a drága ajándékokat is. „Megérkezett végre a Megváltó Izrael földjére!” – szólt József. „Igen, de nemcsak Izrael számára, hanem az egész világnak” – felelte Mária. „A bölcsek nagyon messziről jöttek, Napkeletről. Ott is szükség van a Megváltóra.”

József és Mária megköszönték a gyermeket Istennek. Tudták, hogy az Úr megtartotta ígéretét és saját Fiát küldte a földre, hogy megváltsa az embereket bűneiktől. Azt még nem sejthették, hogyan fogja ezt Jézus megtenni. Azt viszont igen, hogy fölfedi, milyen az Isten.”

Forrás: Képes Biblia 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1989. 29-49. p.

2012.11.26.
Rendhagyó hittanóra - feladatok

  Feladatok:

 

 

Tovább...

2012.11.21.
Rendhagyó hittanóra a könyvtárban / Religous education in library 2

 

2011.10.23.
Rendhagyó hittanóra a könyvtárban / Religious education in the library

2011. október 19-én és 20-án a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0015 projekt keretében

On 2011. october 19th and 20th

The project TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0015

On 2011. october 19th and 20th

The project TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0015

fooldal email oldalterkep