Gál Ferenc Főiskola Könyvtára

6720 Szeged, Dóm tér 6.
english | magyar

Bejelentkezés

felhasználó keresés:

keresés

BEMUTATKOZásKöszöntjük a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára honlapján.  Honlapunk 2011 őszén újult meg Európai Uniós források segítségével. Célunk, hogy segítsük látogatóinkat a könyvtári információk megszerzésben, a tájékozódásában, és a 24 órán át elérhető on-line szolgáltatásokat biztosítsuk.

Glattfelder Gyula püspök
 
Klebelsberg Kunó
A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Dél-Alföld központjában, a Glattfelder Gyula püspök és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által létrehozott impozáns Dóm téri épületben működő nyilvános könyvtárunk célja, hogy a szegedi hallgatókat, oktatókat, kutatókat és más érdeklődőket ellássa a teológia, a keresztény filozófia, pedagógia és pszichológia, és más tudományok keresztény szemléletű kutatását segítő magyar és idegen nyelvű szakirodalommal, tudományos munkákkal. folyóiratokkal.

Könyvtárunk története kapcsolódik az egyházmegye, a szeminárium és a főiskola történetéhez. 1930-ban Glattfelder Gyula püspök az egyházmegye központját Temesvárról Szegedre helyezte, és 1930 szeptemberében indult az első tanév. Kezdetben a könyvtár szemináriumi könyvtárként működött. Egy-egy paptanár látta el a teendőket. Vásárolta a könyveket, segítette a papnövendékeket a könyvek között az eligazodásban.

Fejlődés, változás a könyvtár életében az 1990-es évek elején történt. Ekkor a főiskola megnyitotta kapuit, és már nemcsak papok, de civil hallgatók is tanulhattak teológiát, hitoktatói képesítést szerezhettek. A megnövekedett hallgatói létszám, megnövekedett olvasói, használói kört jelentett a könyvtárnak. Többen kezdték használni a könyvtárat, több olvasói asztalra volt szükség. Bővítésre volt szükség. 2000-es évek elején a főiskola épületének felújításakor a könyvtár is új helyre költözhetett. Tágas olvasóterem, számítógépes folyosó fogadta 2002-ben a látogatókat.


30-as évek napjainkban
 
 
 

Küldetésnyilatkozat:

 

 

 

A Gál Ferenc Főiskola Könyvtárának küldetése, hogy a katolikus teológiával, a keresztény bölcselettel, pedagógiával, az egyházi hivatásokat érintő társtudományokkal, és a keresztény hittel foglalkozókat, a témában elmélyedőket és az iránta érdeklődőket ellássa és kiszolgálja. Célja, hogy a főiskola, a megye és a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén korszerű szakmai ellátást biztosítson.

Célunk, hogy a tudományos, oktatói és kutatói tevékenységet magas szinten támogassuk, és segítsük az egyházmegyei pasztorációt. Célunk az állomány őrzése és védelme, folyamatos gyarapítása és feltárása szakértelemmel és odafigyeléssel. Kötelességünknek tartjuk a magas színvonalú szakirodalomi tájékoztatást, ehhez használjuk a rendelkezésünkre álló korszerű technológiát, az információs és kommunikációs eszközöket.

 
 
Az egyes karok könyvtárai:

SZARVASI KÖNYVTÁR
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Könyvtára
5540 Szarvas, Szabadság út 4.
 

GYULAI KÖNYVTÁR
Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtára
5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
Telefon: 66-561-620/130-as mellék

E-mail: konyvtar@gff-gyula.hu
Honlap: http://gff-gyula.hu/konyvtar

 
 
 

BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁR
Gál Ferenc Főiskola Gazdaságii Kar Könyvtára
5600 Békéscsaba,Bajza u. 33.

Telefon: 66 / 524-700/ 6037
E-mail: konyvtar@gff-bekescsaba.hu
Honlap: http://gff-bekescsaba.hu/konyvtar


Gyűjtőköri szabályzat:
 
 
 


 

Panaszkezelés:

Az alábbi linken megtalálható Könyvtárunk panaszfelvételi űrlapja. A kitöltött dokumentumot e-mail címünkre küldheti el (biblio@gff-szeged.hu)
Felmérés, elégedettség:

Könyvtárunkban 2014 őszén végeztünk egy felmérést, amelynek  témája: A Gál Ferenc Főiskola Könyvtárát látogatók számítógép használati, internetezési szokásai volt. lunk volt, hogy felmérjük, látogatóink milyen céllal használják a számítógépeket, és mennyire elégedettek a könyvtár IKT szolgáltatásaival. A megkérdezettek köre: a főiskolai könyvtárat használók, a kitöltött kérdőíveket név nélkül kaptuk vissza.


Kiértékelés:

Adatok:

 

Közel azonos számban vettek részt mindkét nem képviselői.

 

A főiskola hallgatói, így a könyvtár látogatói között megtalálhatók a nappali tagozatos és a levelező tagozatos hallgatók is.

Az első kérdéseknél azt mértük fel, hogy milyen gyakorisággal használnak számítógépet, és milyen gyakran Interneteznek.

 

A válaszokból látszik, hogy a számítógép és az Internet a mindennapi élet részét alkotja.

Kérdésünk : A Főiskola Könyvtárát milyen gyakran látogatja?

 

A válaszolók több mint fele (66 %) aktív könyvtárlátogató, könyvtárhasználó.

Kérdésünk: A könyvtár mely szolgáltatásait veszi igénybe? Ha többet, mindet jelölje.

könyvkölcsönzés
olvasóterem/helyben használat
számítógép használat/Internet
fénymásolási szolgáltatások

 

A legtöbben jelölték a hagyományos szolgáltatást a könyvkölcsönzést, és a modernebbnek tekinthető számítógéphasználatot.

 

Kérdésünk: Amennyiben használja a számítógépeket: Milyen céllal használja?

katalógushasználat

Internet

szövegszerkesztés, dolgozatkészítés

 

A következő kérdésekkel vizsgáltuk az Internethasználat lehetőségeit, a közösségi hálók látogatását, és ennek gyakoriságát.  Majd az adatbázisok ismeretére kérdeztünk rá.

Kérdésünk: Az alábbi oldalak, adatbázisok közül melyiket ismeri?

EISZ                                       HUMANUS

EBSCO                                   Magyar Elektronikus Könyvtár

 

A válaszokat látva örömteli volt, hogy szinte minden válaszadó ismeri a Magyar Elektronikus Könyvtárat. Sajnos, a további adatbázisokat már nem, vagy alig ismerték.

Kérdésünk: Mennyire elégedett a könyvtári számítógépes szolgáltatás minőségével?

1 (egyáltalán nem)    2                      3                      4                      5 (nagyon elégedett)

 

Az utolsó kérdésünk: Milyen informatikai fejlesztéseket javasol?

Itt a válaszadók szöveges formában megfogalmazhatták véleményüket.

A válaszok összegzése:

A válaszokban jelezték, hogy a gépekhez nehézkes a hozzáférés

Felhívták a figyelmet technikai nehézségekre

Fejlesztési kívánság

Etikai észrevétel

Elégedettség megfogalmazása

 

Összegzés:

Ha áttekintjük a kapott eredményeket a legtöbb válasznál a várt értékek jelentek meg. A válaszadók aktív könyvtárhasználók, és aktívan használják a modernizáció nyújtotta lehetőségeket. Rendszeresen, naponta használják az Internetet, és a könyvtári szolgáltatások közül gyakran veszik igénybe a számítógépek használatát. A válaszadók 68 %-a facebookon regisztrált tag, és naponta használja a közösségi hálót.Meglepő volt, hogy más közösségi oldalakat nem látogatnak, nem ismernek. Az adatbázisok használatánál a Magyar Elektronikus Könyvtárat ismerik és használják, a többit nem. Ez számomra egy fejlesztési lehetőséget mutat. Megmutatni, megismertetni a könyvtárlátogatókat a további adatbázisokkal.Egy korábbi felmérés eredményei

(2008)

 

 

Milyen gyakran használja a Könyvtárat?

 


 

Milyen céllal keresi fel a Könyvtárat?

 

Elégedett a nyitvatartási idővel?


 

Megfelelőnek tartja-e a számítógépek számát?

 

 

Elégedett-e a szolgáltatásokkal?

Pozitív megelégedettség


 

 fooldal email oldalterkep