Gál Ferenc Főiskola Könyvtára

6720 Szeged, Dóm tér 6.
english | magyar

Bejelentkezés

felhasználó keresés:

keresés

A beiratkozás rendje:

1, A könyvtár tagjai lehetnek:
   a, a főiskola oktatói, dolgozói,
   b, a főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatói,
   c, a Szegedi Tudományegyetem oktató és beiratkozott hallgatói,
   d, az egyházmegye papjai,
   e, az egyházmegye állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú lakosai és valamennyi érdeklődő.

2, A könyvtár alapszolgáltatásai térítésmentesek.

3,  A beiratkozáshoz diákigazolvány és/vagy személyi igazolvány szükséges.

4, A beiratkozás időtartama egy évre szól, a könyvtári tagságot minden évben meg kell újítani.

A kölcsönzés rendje:

1, A könyvtár állományából kölcsönözhető bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum.

2, Nem kölcsönözhatő a kézikönyvtár állománya, a régikönyves állomány, a folyóirat gyűjtemény, a CD adatbázisok, az 1950 előtt megjelent dokumentumok, valamint a "helyben olvasható" jelzéssel ellátott művek.

3, Részleges korlátozás alá esnek azok a kis példányszámban meglevő dokumentumok, amelyek a könyvtár fő gyüjtőköréhez tartoznak.

4, A könyvtár kölcsönözhető állományából egyszerre max. 5 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzési idő 3 hét.

5, Akölcsönzésben lévő művekre előjegyzést veszünk fel. A könyv beérkezésekor a kérőt értesítjük és 8 napig tesszük félre számára a kért dokumentumot.

6, A kölcsönzési idő kétszer hosszabbítható meg, de csak abban az esetben, ha az adott könyvre nem kértek előjegyzést.

7, A kölcsönzött könyvet minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatni a megadott határidőre a könyvtárba. Az egy hét türelmi idő lejárta után, a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása, amelynek mértéke 20 Ft/nap/kötet.

8, Elveszett vagy megrongált könyv esetében a könyvtár elfogad egy másik példányt, amennyiben érdemben pótolja az elveszett vagy megrongált kötetet. A könyvtár kérheti a megrongált/elveszett dokumentum eszmei értékének megtérítését, ha az eredeti példány érdemben nem pótolható.

Egyéb szolgáltatás:

1, A könyvtárközi kölcsönzést igénybe veheti minden olyan személy, aki a könyvtár beiratkozott, kölcsönzési joggal rendelkező olvasója, vállaljs és betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait, valamint annak esetleges anyagi vonzatait.

fooldal email oldalterkep